Vaše nová jistota během obchodního rozhodování.

Checker je produkt na podporu obchodních aktivit v rámci procesu poskytování služeb, který umožňuje určit dostupnost síťových zdrojů, zjistit možnosti poskytování služeb, nebo dokonce jejich katalogové ceny. Použitím aplikace Checker získáte informaci o dostupnosti stávajících a plánovaných síťových prostředků pevných a mobilních přístupových sítí. Grafická interpretace těchto dat je základním stavebním kamenem řešení pro Checker. Checker umožňuje rychlou identifikaci potenciálního místa odběru služby v geografické oblasti a okamžité zjištění dostupnosti síťových zdrojů, které lze použít pro návrh, zřízení a aktivaci služby pro koncového zákazníka.

Oblasti použití

Obchod

Checker reaguje rychle na obchodní poptávky, tím že vyhodnotí možnosti sítě a její dostupnosti v zájmovém bodě, získá nabídku služeb a vybere nejlepší alternativu služby a vypočítá cenu. Pokud není dostupná žádná služba zjistí, zda je dostupnost plánovaná či za jakých podmínek lze připojení zřídit.

Jestli se jedná o zákazníka jednotlivce anebo o hromadnou poptávku Checker vyhodnotí dostupnost, vybere službu a vypočte cenu. Při hromadné poptávce Checker poskytuje strukturovaný výstup s doporučenými produkty a celkovou cenou a vizualizaci na mapě.

Marketing

Pomocí Checkeru můžu oslovovat nové zákazníky na území, kde je potřebná kapacita sítě a není využitý obchodní potenciál nabízených služeb nebo se uskutečnila nová výstavba a prodej služeb je potřeba maximálně podpořit.

V dané oblasti můžu nabízet preferované produkty a nenabízet nevýhodné produkty. Buď můžu produktům zvýšit prioritu dle technologie, geografického území, aktivně probíhajících kampaní, nebo i znalosti konkurenční nabídky, nebo eliminovat produkty, pokud nejsou výdělečné nebo není možné zaručit potřebnou kvalitu připojení.

Management

Checker poskytuje jednoduchý, přehledný důvěryhodný a flexibilní nástroj pro prezentaci byznysu v geografických souvislostech a přehled o stávající síti ve smyslu aktuálního i plánovaného pokrytí a potenciálních zákaznících a marketingových aktivitách.

Nabízí aktuální a důvěryhodné informace pro strategické rozhodování o nových investicích, potenciálních akvizicích, nebo o strategickém partnerství s jiným operátorem ve formě reportů a pohledů.

Automatizace

Checker identifikuje a automatizuje opakovatelné činnosti, tak aby zvýšil konkurence schopnost ve smyslu rychlosti odezvy na poptávku a omezil podíl lidské činnosti na následujících procesech.

  1. Vyhodnocení dostupnosti sítě a služeb
  2. Indikativní návrh nové trasy v případě chybějící části sítě
  3. Optimální stanovení nabídky a předběžná kalkulace

Jednoduchý OSS

Anatomie sítě a pronajatých linek.

Údaje potřebné pro kontrolu dostupnosti lze snadno rozšířit a Checker poskytne komplexní přehled o síti. Checker pak lze označit za jednoduchý nástroj OSS, protože dokáže podporovat provoz a rozvoj podnikání. Checker lze navíc snadno obohatit o jakákoli data potřebná pro obchodní zprávy a vyhodnocení, jako je například uvolnění rádiových spojů, nebo pronajaté linky.

Případy použití

Zobrazení dostupnosti na adrese

Potenciální zákazník zadá adresu (nebo souřadnice), na které má zájem o zřízení služby (mobilní nebo pevné). Checker okamžitě nabídne všechny možnosti služby dostupné v místě zájmu, včetně orientačních cen produktů. Informace jsou k dispozici pracovníkům provozovatele v přehledném uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní nebo prostřednictvím rozhraní API pro okolní systémy, například webový portál.

Zobrazení blízkého pokrytí

Pomocí této funkce můžete vyhledat blízké mobilní pokrytí, které se nachází v oblasti hledání kolem adresy. Například pokud na pozemku (zahradě) nemáme stávající připojení a potřebujeme zjistit, zda existuje jiná možnost připojení. Zvolte, jak velkou oblast chcete vyhledat, a Checker zobrazí všechna dostupná pokrytí a seřadí je podle technologie.

Hromadné šetření

Hromadné šetření je nástroj aplikace Checker, který umožňuje uživateli vyhledávat dostupné technologie pro více adres současně. Do Checkeru se načte soubor csv s jednoznačným identifikátorem adresy a poté proběhne zpracování.

Výsledek hromadného šetření lze stáhnout nebo zobrazit jako vrstvu nad mapou.

Podpora pro WFS objekty

Checker umožňuje zobrazovat na mapě také data z externích systémů, jako jsou například WFS objekty.

Zobrazení vrstev na mapě

Záložka vrstvy obsahuje seznam dostupných vrstev pokrytí, které je možné zobrazit nad mapou. Nachází se zde také katastrální mapy, vrstvy pro zobrazení adresních bodů, vrstvy mobilní a pevného pokrytí nebo vlastní vrstvy, které si uživatel může vytvořit na míru a nahrát do aplikace.

Nahrání dat přes GUI aplikace

Hlavním nástrojem pro nahrávání dat do aplikace Checker je rozhraní API a soubor SQL, ale data můžete do aplikace nahrávat také prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní. To umožňuje pokročilým uživatelům aktualizovat, přidávat nebo zcela nahradit data novými. Pomocí této akce je možné například upravovat katalog produktů nebo dočasně omezit nabídku některých technologií a produktů při údržbě nebo výpadku vysílače.

Podpora API

Robustní sada standardizovaných rozhraní API zajišťuje bezproblémovou integraci různých aplikací a webových stránek.

Reporty pro vrcholové manažery

Aktuální a důvěryhodné informace pro strategické rozhodování o nových investicích, potenciální akvizicích, nebo o strategickém partnerství s jiným operátorem. V Checkeru jsou k dispozici automaticky generované grafické a alfanumerické reporty včetně trendových ukazatelů​ a uživatelsky definovatelné pohledy na technologické a obchodní aspekty rozhodnutí v geografických souvislostech​. Spolu s vizualizací dat také přináší snadné vyhledávání a filtrovaní dat, dashboard pro monitorování, business inteligenci a analýzy.

Nahrávání uživatelských vrstev

Checker disponuje schopností zobrazit jakékoli data tak, aby byla uživatelům prezentována v kontextu dostupnosti sítě, například RUIAN ID, souřadnice nebo fulltextové vyhledávání.

Ve vstupním CSV lze definovat různé atributy těchto bodů, včetně definice fulltextové hodnoty pro následné vyhledávání a práci s těmito objekty.

Datová tabulka

Tabulku data table lze využít jako prohlížeč adres, služeb, linek nebo nahraných produktů. Zároveň je uživatel schopen vyfiltrovat pouze určitou část lokace.

Jednoduchý OSS

Aplikace Checker umožňuje importovat celou část sítě, která je nezbytná pro vyhodnocení dostupnosti zájmových bodů. Informace o dostupnosti se zobrazí pro body zájmu, pokud dostupnost chybí, je možné zobrazit síť, která dostupnost vytváří. A tím vytvořit nabídku. Jednoduchý OSS je jednou z funkcí Evaluation engine.

Evaluation Engine

Checker má vyhodnocovací mechanizmus s analýzou síťových zdrojů a technologií. Mechanizmus obsahuje předdefinovaná a konfigurovatelná pravidla vyhodnocení pro jednotlivé domény zdrojů.

Pravidla vyhodnocení jsou flexibilní a konečnou sadu dat a pravidel vytváří telekomunikační operátor a jeho možnosti a cíle.

Časté otázky (FAQ)

Ano má. Po nakonfigurovaní a spuštení instance můžete aplikaci Checker využívat 14 dní. Poté musíte platiť měsiční tarif, který si vyberete.

Jednotná, přehledná a důvěryhodná prezentace dostupnosti sítě a obchodního potenciálu služeb.

Potřebné informace o síti, produktech a cenách pro určení obchodní a marketingové strategie. Akcelerace prodejního procesu

Zrychlení aktivace služby

Automatizace procesů a konsolidace využívání lidských zdrojů

Reporting a vizualizace pro plánovaní rozvoje a investic

V případě problému je potřebné kontaktovat nás support tým na emailové adrese testing@sykora.cz, který v komunikaci s Vámi a našim Checker týmem vyřeší Váš problém.

Liší se počtem přihlášených uźivatelů, objemem uložených dat a rýchlostí výpočetních tasků na pozadí.

Mobilní nebo desktopové zařízení s nainstalovaným webovým prohlížečem. Aplikace běží na cloudu od Amazon Web Services a je dostupná z jakéhokoliv webového prohlížeče.

Ano, v zákaznickém portálu je možnost přidat, odebrat, či upravit uživatelé aplikace Checker v sekci Správa uživatelů.

Vybráním jiného tarifu v zákaznickém portálu.

V Checkeru je možné evidovat alfanumerické a geografické data. Jsou to běžné adresy, technologie, pokrytí, vysílače, produkty, přípojky, kabely, výkopy, služby, ceny, ... Prostě vše potřebné pro telekomunikační a infrastrukturní operátory.

Data jsou uložená v databázi na cloudu AWS, v konkrétní instanci zákaznického Checkeru, úplně oddělené od jiných instancí.

Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tady pro vás.

checker@sykora.cz
Úvod